Waar komt de uitdrukking een slag om de arm houden vandaan?

Een slag om de arm houden betekent 'een voorbehoud maken', 'iets niet stellig willen zeggen, bevestigen'.

Volgens F.A. Stoett gaat deze zegswijze terug op het niet helemaal laten vieren van een touw. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) zegt: "De uitdrukking verwijst naar het beeld van iemand die iets zwaars aan een touw ophijst of weer laat zakken, en hierbij het touw een aantal keer om de arm heeft gewonden, om te voorkomen dat het uit zijn handen glipt." Wie een slag om de arm hield, was oorspronkelijk dus gewoon voorzichtig met het hijsen van zware spullen.

Een vergelijkbare zegswijze is een achterdeurtje openhouden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft hier (in een artikel dat in 1867 geschreven is) een fraaie omschrijving van: "Eene achterdeur – of verzachtend een achterdeurtje – openhouden, zich slechts zóóver met eene zaak inlaten, dat men bij het voorzien van bezwaren nog tijdig kan terugtreden; bij het doen van beloften of verzekeringen behendig zorg dragen, dat men altijd eene uitvlucht gereed heeft om zijn woord niet te houden of eene mogelijke dwaling te ontschuldigen."