Waarvoor kun je de schuine streep / gebruiken en waarvoor de backslash \ ?

Het teken / (slash, Duitse komma, schuine streep of schrap genoemd) wordt op verschillende manieren gebruikt:

  • in breuken, bijvoorbeeld: 4/9
  • in de betekenis 'per', zoals in km/h ('kilometer per uur') en 24/7 ('24 uur per etmaal, 7 dagen in de week')
  • in enkele ingeburgerde afkortingen, zoals p/a en t/m
  • in internetadressen, bijvoorbeeld: http://www.onzetaal.nl/taaladvies
  • tussen hele woorden om een keuzemogelijkheid aan te geven: bijvoorbeeld en/of en ja/nee, evenals in samenstellingen met die woorden, zoals en/of-rekening, ja/nee-vraag en goed/fout-oordeel; de schuine streep betekent hier 'of'
  • tussen woordgroepen om een keuzemogelijkheid aan te geven (er staan dan spaties rond de schuine streep): groene ruitjes / gele blokjes / rode cirkels
  • om het begin van een volgende dichtregel aan te duiden: 'Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren / traag door oneindig / laagland gaan'. Er staan bij voorkeur spaties rond de schuine streep, al staat de streep ook weleens direct aan het einde van een dichtregel: 'Denkend aan Holland/ zie ik brede rivieren/ traag door oneindig/ laagland gaan'.

De schuine streep is onjuist in samenstellingen met twee gelijkwaardige delen, zoals koers-winstverhouding, oog-handcoördinatie en woon-werkverkeer. Zie voor uitleg over dit soort samenstellingen het advies over kosten-batenanalyse.

Het teken \ (de backslash) komt onder andere in formules voor, maar is tegenwoordig vooral bekend in de notatie van de directory's in een bestandsnaam op de computer, bijvoorbeeld: c:\taaladvies\brieven\hoofdletter.docx. Dit geldt althans voor Windows en MS-DOS; in bijvoorbeeld Unix en Linux wordt weer de 'gewone' slash gebruikt.