Waar komt ergens perplex van staan vandaan?

Als je ergens perplex van staat, ben je ergens verbijsterd en/of onthutst over.

Perplex is langgeleden geleend uit het Frans. In het Middelnederlands betekende het 'ontdaan, beschaamd'; tegenwoordig drukt het vooral verbazing uit.
Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands vermeldt dat het Frans perplex weer had geleend uit het Latijn. Perplexus betekende in het Latijn 'kronkelend, ingewikkeld, dubbelzinnig, verward'. Het is gevormd uit per- ('doorheen') en plectere ('vlechten'). Ons woord vlechten is overigens ook verwant met plectere.