Wat betekent pappen en nathouden en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Pappen en nathouden betekent meestal ‘de zaak zo goed en zo kwaad als het gaat aan de gang houden’, maar ook wel ‘ergens halfslachtig mee doorgaan, terwijl er eigenlijk drastische maatregelen nodig zijn’. 

Mogelijk werd pappen en nathouden oorspronkelijk gezegd van het behandelen van een verwonding. Pappen was iets wat gedaan werd met gezwellen: de dokter legde er een pap (mengsel van bepaalde stoffen) op om het gezwel week te maken, in plaats van het gezwel uit te snijden. Zo’n papje zou het genezingsproces kunnen bevorderen, en de toestand er in elk geval niet slechter op maken. Vooral het negatieve aspect hiervan, ‘het wordt er niet slechter op, maar ook niet beter’, klinkt tegenwoordig vaak door in pappen en nathouden: ‘de zaak wordt niet flink aangepakt, zodat de toestand niet echt verbetert’ of ‘men blijft doorgaan op de ingeslagen weg, terwijl drastische maatregelen nodig zijn’.

Een heel andere uitleg gaat uit van het Bargoense werkwoord pappen, dat ‘zuipen, brassen’ betekent. Nathouden kwam op hetzelfde neer: zichzelf nathouden, oftewel: doorgaan met drinken. Pappen en nathouden zou dan ‘drinken, brassen, volhouden, de zaak aan den gang houden’ betekenen en ook ‘seks hebben’.

Weer een andere uitleg gaat uit van het behangen van wanden. Het behangpapier moet voortdurend nat gehouden worden, anders plakt het niet. Pappen zou dan op de lijmpap slaan die steeds aangemaakt moet worden.