Waar komt de uitdrukking oude koeien uit de sloot halen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Oude koeien uit de sloot halen betekent '(opnieuw) beginnen over iets (vervelends) wat vroeger is voorgevallen', 'bijna-vergeten, vaak vervelende gebeurtenissen oprakelen'.

Het gaat in deze zegswijze oorspronkelijk om het opvissen van kadavers van verdronken koeien. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt ook nog de variant oude koeien uit de gracht halen/trekken, die vooral in Zuid-Nederland zou voorkomen. In het Vlaams kan men volgens K. ter Laans Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (2003) ook oude peerden uit de gracht halen.

In het Groot Uitdrukkingenwoordenboek (2006) wordt opgemerkt dat het een oer-Nederlandstalige uitdrukking is; in de grote westerse talen bestaat er geen uitdrukking met een vergelijkbaar beeld. F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) noemt als oudste bron waarin oude koeien uit de sloot halen voorkomt een publicatie van de taalkundige Servilius uit 1545.