Waar komt de uitdrukking op zwart zaad zitten vandaan?

Op zwart zaad zitten betekent 'blut zijn, helemaal geen of heel weinig geld hebben'.

Oorspronkelijk werd op zwart zaad zitten gezegd van vogels in een vogelkooi. Vogels pikken uit hun voederbakje eerst alle witte zaadjes, en houden dan alleen de minder lekkere zwarte zaadjes in hun bakje over. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) is het ook mogelijk dat met zwart zaad 'donker verkleurd, niet meer eetbaar zaad' werd bedoeld.

Uit het spreekwoordenboek van F.A. Stoett blijkt dat op zwart zaad zitten al sinds de zeventiende eeuw figuurlijk gebruikt wordt in de betekenissen 'zijn vermogen kwijt zijn of raken', 'zuinig moeten leven', 'te weinig hebben om te leven en te veel om te sterven'.

In Vlaanderen zegt men overigens op droog zaad zitten.