Waar komt op zijn strepen staan vandaan en wat wordt ermee bedoeld? 

Op zijn strepen staan betekent 'niet toegeven, voet bij stuk houden, volhouden dat je gelijk hebt' en vaak ook: 'je gezag laten gelden, laten merken dat jij de hogere in rang bent en dat de ander daarom naar je moet luisteren'.

De strepen in deze uitdrukking zijn oorspronkelijk de onderscheidingstekens voor een bepaalde rang op een uniform. Op zijn strepen staan komt dus uit de kringen van soldaten, zeelui en politiefunctionarissen. Eigenlijk wilde deze uitdrukking zeggen dat iemand zijn hogere rang als doorslaggevende factor beschouwt: hij vindt dat anderen alleen vanwege die hogere rang al naar hem moeten luisteren.

Staan wordt hier vermoedelijk op dezelfde manier gebruikt als in ergens op staan ('aandringen op, iets persé willen') en op zijn stuk (blijven) staan ('zijn bewering of mening volhouden; bij zijn eerste plan blijven'). Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt staan hier figuurlijk gebruikt vanuit de grondbetekenis van vastheid of stevigheid.