Waar komt de zegswijze op til zijn vandaan, bijvoorbeeld in ‘Er zijn veranderingen op til’?

Op til zijn betekent ‘in aantocht zijn, ophanden zijn, binnenkort gebeuren’. Op til wordt vaak gebruikt in combinatie met weersverschijnselen, zoals in ‘Er is storm/zwaar weer op til’, maar ook met gebeurtenissen.

Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) luidt de zegswijze oorspronkelijk in til zijn. Het woord til betekent hier eigenlijk ‘het tillen’; iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’. Vanaf ongeveer 1700 begon het voorzetsel op het oorspronkelijke in te verdringen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal schreef dan ook in 1942 dat op til het gewoonst is; ook de eerste Van Dale (1864) vermeldde alleen op til.

F.A. Stoett vermeldt in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden nog een variant met het lidwoord het: in/op ’t til zijn.