Waar komt op je tellen passen vandaan?

Op je tellen passen betekent 'goed opletten, voorzichtig zijn'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) is 'Je moet op je tellen passen!' vaak een waarschuwing; misschien is het soms zelfs wel een dreigement.

Tellen betekent in deze zegswijze letterlijk 'getallen in een bepaalde volgorde opnoemen'. Iemand die goed op zijn tellen past, let dus goed op dat hij/zij zich niet vergist bij het tellen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt "op zijne woorden -, op zijn tellen passen, 'acht geven op wat men zegt of doet'".

Een andere bekende zegswijze met tellen is in tel zijn ('populair zijn, gewild zijn'). Dit betekende oorspronkelijk letterlijk 'geteld worden', oftewel: belangrijk genoeg zijn om meegeteld te worden.