Waar komt de uitdrukking op je lauweren rusten vandaan? 

De uitdrukking op je lauweren rusten is gebaseerd op een antieke Griekse traditie. De winnaar van een sportevenement, bijvoorbeeld de Olympische Spelen, kreeg behalve eeuwige roem een lauwerkrans en een palmtak. Dat was ook in de latere Romeinse Oudheid het gebruik.

Omdat je als winnaar van een belangrijke wedstrijd grote roem verwierf, kon je daar maatschappelijk vaak van profiteren. De verworven status gold als garantie voor een luxe leven, en de geëerde persoon kon nog lang teren op zijn prestaties - hij kon 'op zijn lauweren rusten'. Later kon de uitdrukking ook met een negatieve, verwijtende klank worden gebruikt; als iemand op zijn lauweren rustte, kon die persoon weleens arrogant en onuitstaanbaar worden - en bovendien lui. Veel mensen menen bovendien ten onrechte op hun lauweren te kunnen gaan rusten, terwijl ze daar toch echt meer voor moeten presteren.

Het woord lauwer komt van het Latijnse laurea, dat 'laurierboom' of 'lauwerkrans' betekent. Veel talen kennen hun eigen versie van de uitdrukking op je lauweren rusten, bijvoorbeeld: to rest on one's laurels (Engels), sich auf seinen Lorbeeren ausruhen (Duits), se reposer sur ses lauriers (Frans) en dormire [= slapen] sugli allori (Italiaans).