Waar komt de uitdrukking op het vinkentouw zitten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Op het vinkentouw zitten betekent 'ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, om een gelegenheid te kunnen waarnemen'.

Een vinkentouw is een net om vinken te vangen; touw had in het Middelnederlands de betekenis 'net'. Wie op het vinkentouw zat, zat oorspronkelijk aan de treklijn die gebruikt werd om de val te sluiten en zo de vinken te vangen, aldus F.A. Stoett in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Deze persoon moest dus goed opletten. Van daaruit ontstond de algemene betekenis 'klaarstaan om toe te slaan'.

Het vinkentouw werd ook wel vinkenslag genoemd; dat woord komt dan ook terug in de Vlaamse variant van de uitdrukking. In Vlaanderen heeft men meer keus in het werkwoord; men kan op de vinkenslag liggen, zitten of staan.