Waar komt op de bonnefooi vandaan?

Op de bonnefooi betekent 'op goed geluk, zonder van tevoren iets te regelen of af te spreken'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt deze uitdrukking vaak gebruikt met betrekking tot een reis die wordt ondernomen. Wie er bijvoorbeeld opuit trekt zonder dat hij weet waar hij die avond zal slapen, onderneemt zijn reis op de bonnefooi. En wie iemand opzoekt zonder eerst na te gaan of die persoon wel thuis is, gaat op de bonnefooi bij hem op bezoek.

Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) is op de bonnefooi mogelijk een vernederlandsing van de Franse uitdrukking de bonne foi ('te goeder trouw'), waarin foi 'geloof, vertrouwen' betekent. Het is ook mogelijk dat de uitdrukking teruggaat op het Franse (la) bonne voie ('(de) goede weg'), en iets als '(de) goede manier om iets te bereiken' betekende.