Waar komt de zegswijze iets onder de roos vertellen vandaan?
 

Iets onder de roos vertellen betekent 'iets vertellen waarvan je niet wilt dat de luisteraar het verder vertelt'; onder de roos betekent volgens Van Dale (2005) 'in het geheim, onder beding van geheimhouding'.

Onder de roos is een vertaling van het Latijnse sub rosa. In de Middeleeuwen gold de roos als symbool van stilzwijgendheid. Die symboliek bestond al in de Oudheid en gaat terug op een verhaal over een onderonsje tussen enkele liefdesgoden (Cupido en de Egyptische Harpocrates): Cupido schonk Harpocrates een roos (toen al symbool van de liefde) om hem tot discretie te bewegen over de strapatsen van Venus. Later ontstond de gewoonte om rozen op het plafond van bijvoorbeeld feestzalen te schilderen. Soms stond daar nog een tekstje bij: "Al wat hier onder de roos geschie[d]t / Laat dat aldaar, en meld het niet."

F.A. Stoett vermeldt onder de roos ook in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.