Wat betekent de uitdrukking nolens volens?

Deze uitdrukking, die in het Latijn letterlijk 'niet willend, wel willend' betekent, gebruiken we in de betekenis 'goed- of kwaadschiks, tegen wil en dank'. Naast nolens volens komt ook de vernederlandste variant nillens willens voor.