Waar komt de uitdrukking niet in de haak zijn vandaan?

 

Als iets niet in de haak is, wil dat zeggen dat het niet in orde is, niet klopt.

Met haak in deze uitdrukking wordt winkelhaak bedoeld. De winkelhaak is een instrument van onder meer timmerlieden en tekenaars om rechte hoeken op hun 'zuiverheid' te controleren. Zuivere hoeken zijn in de haak (of haaks). Iets wat niet in de haak is, is dus niet in orde.

In de uitdrukking je haaks houden zit hetzelfde haak.