Wat betekent niet in de haak zijn en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Als iets niet in de haak is, wil dat zeggen dat het niet in orde is, dat het niet klopt.

Met haak in deze uitdrukking wordt winkelhaak bedoeld. De winkelhaak is een instrument van onder meer timmerlieden en tekenaars om rechte hoeken op hun ‘zuiverheid’ te controleren. Zuivere hoeken zijn in de haak (of haaks). Een hoek die niet in de haak is, is dus niet zuiver. Van daaruit ontstond een algemene betekenis bij niet in de haak zijn: ‘niet in orde zijn’.

In de uitdrukking je haaks houden zit hetzelfde haak.