Waar komt de uitdrukking naar de gallemiezen gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Naar de gallemiezen gaan betekent 'kapotgaan', 'doodgaan', 'failliet gaan'. Andere zegswijzen met gallemiezen zijn aan/in de gallemiezen liggen ('blut zijn'), iemand uit de gallemiezen helpen ('iemand uit de nesten helpen') en iets naar de gallemiezen maken ('bederven, verpesten').

Naar de gallemiezen gaan is een voorbeeld van Bargoens taalgebruik. Het Bargoens was de geheimtaal van dieven, landlopers en rondtrekkende handelaren; het bevat veel Jiddische en daardoor ook Hebreeuwse elementen. Gallemiezen gaat terug op het Hebreeuwse gallamis, dat 'kiezels, puin, gruis' betekent, óf op de Hebreeuwse woorden challasj ('zwak') en mioes ('minderwaardigheid'). 

Er zijn veel andere uitdrukkingen gangbaar die uitdrukken dat iets kapot is gegaan; vergelijk bijvoorbeeld naar de knoppen gaan.