Waar komt iets met de Franse slag doen vandaan?

Iets met de Franse slag doen betekent 'iets haastig en slordig doen, iets afraffelen'.

Slag verwijst hier naar het slaan met de zweep; het gezegde met de Franse slag is oorspronkelijk een paardrijterm. F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) vermeldt dat met de Franse slag al in de zeventiende eeuw voorkwam. Oorspronkelijk was de Franse (zweep)slag een bepaalde zwierige slag, maar later kreeg met de Franse slag de figuurlijke betekenis 'niet degelijk, slordig'. Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt "met den Franschen slag, op vluchtige wijze".