Waar komt kortaangebonden zijn vandaan?

Kortaangebonden zijn wil zeggen dat je weinig geduld hebt. Meestal uit zich dat in korzeligheid, slecht tegen een grapje kunnen en snel boos worden.

Waarschijnlijk gaat deze zegswijze terug op het beeld van een hond die aan een kort touw aan zijn hok of aan een paal vastgebonden is, omdat hij onbetrouwbaar is. De hond heeft dus weinig bewegingsruimte, en voelt zich daardoor niet prettig, waardoor hij (nog) minder kan hebben.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt ook kort ingespannen zijn, met de betekenis 'spoedig boos worden, lichtgeraakt, gauw gestoord zijn', 'opvliegend zijn'. Deze variant is volgens het WNT en Van Dale (2005) in België in gebruik; hij komt voort uit het tuigen en voor de wagen of het rijtuig zetten van trekdieren.