Waar komt koek en ei vandaan in bijvoorbeeld 'Het is allemaal weer koek en ei tussen hen' en wat wordt ermee bedoeld?

Als het ergens koek en ei is, dan is de sfeer heel goed: iedereen kan goed met elkaar overweg, er is totaal geen ruzie. Soms heeft deze uitdrukking de bijbetekenis: 'er is eerst wél ruzie geweest' of: 'het gaat nú (ineens) goed, maar of het in de toekomst zo blijft, is nog maar de vraag'. 

Koek en ei worden allebei van oudsher gezien als twee aangename dingen: de meeste mensen vinden deze etenswaren lekker. Het zijn ook allebei heel bekende, 'huiselijke' etenswaren. Volgens F.A. Stoett werd er daarom met koek en ei in figuurlijke zin oorspronkelijk iets bedoeld als 'twee aangename, gelijkwaardige zaken'. Deze betekenis werd op personen toegepast om aan te geven dat hun karakters overeenkomen of in elk geval goed bij elkaar passen.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) legt de herkomst van koek en ei net iets anders uit. Volgens het WNT gaat het er vooral om dat eieren bij het bakken van koeken onmisbaar zijn. Zo konden koek en ei samen een uitdrukking gaan vormen: als twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.