Waar komt de uitdrukking kiezen of kabelen vandaan?

Kabelen betekent – naast 'met kabels vastmaken' en 'telegraferen' – in sommige delen van ons land ook 'twisten'. Het komt van kavelen, dat 'om iets loten' betekent. Deze werkwoorden komen in deze betekenissen eigenlijk alleen nog voor in de uitdrukkingen het is kiezen of kabelen en het is kiezen of kavelen, die hetzelfde betekenen als kiezen of delen: 'kiezen uit twee (dikwijls onaangename) mogelijkheden'.

De oorsprong van kiezen of kabelen/kavelen en kiezen of delen ligt volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) in een bekende regel van het burgerlijk recht. Als er bij een boedelscheiding zaken moesten worden verdeeld tussen twee personen, dan kavelde/deelde de een, en mocht de ander het deel kiezen dat hem het meest aanstond. Elk van beiden moest dus óf kiezen óf delen/kabelen/kavelen.