Waar komt de uitdrukking je handjes (mogen) dichtknijpen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Een zin als 'We mogen onze handjes dichtknijpen met vrienden zoals jullie' betekent dat de sprekers vinden dat ze maar geluk hebben met hun vrienden, bijvoorbeeld omdat ze hulp van hen hebben gehad. Je handen/handjes dichtknijpen betekent dus iets als 'blij zijn met, dankbaar zijn'. De uitdrukking komt ook voor in zinnen als 'Je mag je handen dichtknijpen dat het zo goed is afgelopen!' ('het ging bijna mis; wees maar dankbaar dat het goed is afgelopen').

Volgens K. ter Laan (Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen) betekende je handen (mogen) dichtknijpen oorspronkelijk letterlijk 'goed vasthouden wat je in je hand hebt', en kreeg de zegswijze vandaar kennelijk de betekenis 'waarderen wat je hebt'. Ter Laan omschrijft hij mag zijn handen wel dichtknijpen als: "hij mag wel blij zijn dat het zo afloopt; hij mag tevreden zijn".