Waar komt je biezen pakken vandaan?

Je biezen pakken betekent 'weggaan'. Het kan 'vluchten', 'ervandoor gaan' betekenen, maar ook 'weggaan omdat je bent weggestuurd' ('Ik moest onmiddellijk mijn biezen pakken').

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt over de herkomst van deze zegswijze: "Van bies, dat langs het water groeit, worden matten gemaakt. De uitdrukking houdt misschien verband met rondtrekkende kunstenaars die zulke matten gebruikten om er hun kunsten op te vertonen. Met de matten pakten ze hun bezittingen weer bij elkaar als ze vertrokken."

F.A. Stoett vergelijkt zijn biezen pakken met zijn matten oprollen, dat ook de betekenis 'vertrekken' heeft.