Wat betekent in je nopjes zijn en waar komt deze uitdrukking vandaan?

In je nopjes zijn betekent dat je erg tevreden over iets bent en/of je vrolijk voelt.

De nopjes in deze uitdrukking zijn de noppen (pluisjes) op wollen stoffen. Deze noppen ontstaan door een bijzondere wijze van weven en bewerken. Later werd noppen of nopjes een aanduiding voor kleren in het algemeen en dan vooral nieuwe kleren, waarvan de noppen nog niet afgesleten zijn. Als van iemand werd gezegd dat hij of zij goed in de noppen was, wilde dat zeggen dat hij of zij goedgekleed was.

De kleren met noppen waren vaak zondagse kleren of feestkleren, die de mensen dus meestal droegen als ze in een feestelijke stemming waren en zich blij voelden. Zo verschoof de betekenis van in je nopjes zijn van ‘mooie, nieuwe kleren dragen’ naar ‘blij en tevreden zijn’. Het is ook mogelijk dat de trots van een kind dat voor het eerst een stel nieuwe kleren draagt, de oorsprong is voor deze uitdrukking.