Waar komt in een lastig parket zitten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als je in een lastig parket zit, zit je in het nauw. Je hebt dus te maken met een moeilijke situatie, die je graag wilt oplossen.

Parket betekende oorspronkelijk ‘afgeperkte ruimte’: er werd (letterlijk) een kleine ruimte mee bedoeld waaruit je niet zomaar kon ontsnappen. Al vanaf de late Middeleeuwen werd het vooral figuurlijk gebruikt voor ‘een moeilijke situatie’. Er bestonden toen ook al uitdrukkingen als iemand in een parket brengen, dat ‘iemand in een lastige situatie brengen’ betekende. Tegenwoordig zijn in een moeilijk, lastig parket zitten en iemand in een moeilijk, lastig parket brengen gebruikelijk.

Vanuit de betekenis ‘afgeperkte ruimte’ ontstonden ook andere betekenissen van parket. De afgeperkte, speciale plaats waar een rechtbank zetelde, werd ook parket genoemd. Deze benaming werd later overgedragen op de personen die daar werkten (het Openbaar Ministerie). Het komt voor in zinnen als ‘Het parket heeft een onderzoek ingesteld.’ Parket werd ook gebruikt om aan te geven dat een oppervlak in vakken verdeeld was; ook dat zijn dan immers kleine afgeperkte ruimten. Daarom noemen we een vloer die is samengesteld uit strookjes hout een parketvloer.