Waar komt in een goed blaadje proberen te komen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

In een goed blaadje proberen te komen bij iemand betekent ‘bij iemand in de gunst proberen te komen’, ‘iets doen omdat je wilt dat anderen je aardig vinden’.

Deze uitdrukking heeft vaak een negatieve bijklank. Wie bij iemand in een goed blaadje probeert te komen, is namelijk vaak niet oprecht. Hij doet zich beter voor dan hij is.

Het blaadje in in een goed blaadje was oorspronkelijk het blad waarop geschreven stond dat iemand zijn schulden had voldaan. Als je niet (meer) op het blaadje van de schuldenaars of wanbetalers stond, stond je dus in een goed blaadje (in betekent in deze uitdrukking ‘op’). Stond je nog wel op het blaadje met de schuldenaars, dan stond je in een slecht (of kwaad) blaadje.

In een goed/slecht blaadje staan is vergelijkbaar met goed/slecht te boek staan, dat ‘goed/slecht bekendstaan’ betekent. Met boek werd waarschijnlijk een koopmansregister bedoeld. Ook hier ging het oorspronkelijk dus om het wel of niet voldaan hebben van een schuld.