Waar komt iets in de wacht slepen vandaan?

Als je iets in de wacht hebt gesleept, heb je het met enige moeite weten te verwerven: je hebt het veroverd (op anderen).

Volgens F.A. Stoett is deze zegswijze oorspronkelijk soldaten- of politietaal. In de wacht slepen werd aanvankelijk gebruikt om aan te duiden dat iemand naar het wachtlokaal werd gebracht, oftewel: gearresteerd, ingerekend. Ook het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt deze herkomst, en merkt op dat in beslag genomen goederen eveneens naar het wachtlokaal werden gebracht.

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal heeft in de wacht slepen twee betekenissen: 'zich ergens meester van maken, met name van iets waarvan het eigendomsrecht betwist wordt' en 'zijn vrijheid ontnemen, arresteren'. Het WNT citeert het woordenboek van Koenen uit 1903: "Men sleepte den dronken soldaat in de wacht."

Tegenwoordig worden personen nooit meer letterlijk 'in de wacht gesleept (en opgesloten)', al vermeldt Van Dale (2005) iemand in de wacht slepen nog wel. In de wacht slepen komt alleen nog figuurlijk voor, bijvoorbeeld in 'Heb je het al gehoord: Simone heeft via een datingsite een man in de wacht gesleept' en 'Mario wist bij de bakker het laatste halfje bruin in de wacht te slepen.'