Waar komt iets van je gading vinden vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Iets van je gading vinden betekent ‘iets vinden wat naar je zin is (iets wat je lekker of mooi vindt)’, ‘iets vinden wat je leuk vindt en daarom wilt kopen’. Je kunt ook vragen of iets van of naar iemands gading is, als je wilt weten of het hem/haar goed bevalt.

Gading is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord gaden, dat ‘overeenkomen, passen, voegen’ betekende, maar ook ‘behagen, bevallen’. Gading had langgeleden al betekenissen als ‘iets wat overeenstemt met iemands wens’ en ‘behagen, genoegen, zin’.

Het woord gading is al zeker zeven eeuwen oud; de oudste schriftelijke vindplaats van het woord dateert uit 1312. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) geeft voorbeelden uit de veertiende eeuw: “almans gadinge” (= ‘(naar) ieders zin’) en “hi souder sijn gadingh of maken” (= ‘hij zou er zijn voordeel mee doen’). Het werkwoord gaden, waar gading zoals gezegd van is afgeleid, heeft overigens ook het woord gade (‘echtgenoot, echtgenote’) opgeleverd.

Er bestaat nog een andere uitdrukking met gading, namelijk dat is allemans gading niet. Dat betekende oorspronkelijk ‘dat is niet naar ieders zin, daar is weinig vraag naar’, en kreeg later de specifiekere betekenis ‘het is te duur voor de gewone man’.

F.A. Stoett geeft een verouderde variant van van iemands gading zijn: van iemands gewei zijn. Gewei betekent hier eigenlijk ‘voedsel, aas’. Een moderne variant is dat is spekje voor mijn bekje of dat is spekkie voor mijn bekkie.