Wat is juist: iets op de keper beschouwen of iets op de keeper beschouwen?

Juist is iets op de keper beschouwen ('iets nauwkeurig onderzoeken/nagaan'). Keper is een weefterm; volgens Koenen (2006) betekent het 'de door een bepaalde wijze van weven ontstane strepen en ribben in een weefsel'. Bekender dan keper is het bijvoeglijk naamwoord gekeperd (een gekeperde stof), dat 'met een keper geweven' betekent.

Velen kennen de betekenis van het woord keper niet, maar voelen wel aan dat het een oud woord is. En omdat ook veel mensen denken dat vóór 1954, de verschijningsdatum van het eerste Groene Boekje, alle e's in open lettergrepen verdubbeld werden, spellen ze ten onrechte keeper. Maar al in de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal van De Vries en Te Winkel (1872) (de voorloper van het Groene Boekje) staat keper (en bijvoorbeeld kegel en kerel naast keeren). De regels op grond waarvan men soms e en dan weer ee spelde, zijn tegenwoordig moeilijk te doorgronden, omdat ze in veel gevallen op een uitspraakverschil berusten dat we nu niet meer maken.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel VIII,I, 1926), waarin de spelling van De Vries en Te Winkel gevolgd wordt, vermeldt de uitdrukking op de keper beschouwen ook met één e voor de p. Tegenwoordig wekt keeper bij veel lezers onmiddellijk associaties met een doelman: ze lezen dan 'op de [kieper] beschouwd'.