Waar komt de uitdrukking iets onder de knie krijgen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Iets onder de knie krijgen betekent dat je iets steeds beter begrijpt, of dat een bepaalde vaardigheid je steeds beter afgaat.

Waarschijnlijk is deze uitdrukking ontstaan door het beeld van een winnaar van een gevecht die zijn knie boven op de persoon zet die hij heeft 'onderworpen' (op de grond gegooid). Een spreekwoordenboek uit 1726 vermeldt: "Ymand onder de knie krijgen. Dat wil zeggen, geheel te onderwerpen aan zyn magt en welgevallen. 't Is genomen van de worstelaars, die hunne wederstrevers te gronde gesmeten hebben."

Later werd onder de knie krijgen niet alleen gezegd van mensen (of landen) die onderworpen werden, maar ook van dingen die je kunt leren.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt naast onder de knie krijgen de uitdrukking onder de knie zijn, 'onderworpen zijn'. Onder de knie betekende volgens het WNT hier 'beneden de maat, middelmatig'.