Waar komt de zegswijze iets de kop indrukken vandaan?

Iets de kop indrukken (bijvoorbeeld praatjes of verzet) betekent volgens Van Dale (2005) 'onderdrukken'; het betekent ook 'ongedaan maken, in de kiem proberen te smoren'.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt: "Den kop indrukken (iemand (3de nv.) of aan iemand), door een druk op den kop (hem, b.v. een vogel, een adder of ander klein dier) de hersenpan verbrijzelen; (hem zoodoende) dooden, onschadelijk maken. Alleen gewoon in de figuurlijke uitdrukkingen." De herkomst van de zegswijze is dus de gedachte aan het letterlijk verbrijzelen van een schedel van een klein dier.

In Huizinga's Spreekwoorden en Gezegden staat een heel wat heldhaftiger herkomst. Volgens Huizinga gaat iets de kop indrukken terug op de hydra, het meerkoppige monster uit de Griekse mythologie. De Griekse held Hercules versloeg dit onoverwinnelijk geachte monster. Alleen deed hij dit niet door de koppen in te drukken, maar door ze eraf te hakken. Dat maakt Huizinga's verklaring erg onwaarschijnlijk.