Wat betekent iets de kop indrukken en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Als je iets de kop indrukt, onderdruk je iets of probeer je iets wat aan het ontstaan is, ongedaan te maken. Bijvoorbeeld: ‘We moeten de verspreiding van die onwaarheden de kop indrukken’ en ‘De regering drukte het verzet meteen met geweld de kop in.’

De kop indrukken had eigenlijk betrekking op het doden van kleine dieren door hun schedel te verbrijzelen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt: “Den kop indrukken (...), door een druk op den kop (hem, b.v. een vogel, een adder of ander klein dier) de hersenpan verbrijzelen; (hem zoodoende) dooden, onschadelijk maken. Alleen gewoon in de figuurlijke uitdrukkingen.”

Sommigen gaan ervan uit dat de herkomst van deze uitdrukking veel heldhaftiger is. Volgens hen gaat iets de kop indrukken terug op de hydra, het meerkoppige monster uit de Griekse mythologie. De Griekse held Hercules versloeg dit onoverwinnelijk geachte monster. Alleen deed hij dit niet door de koppen van de hydra in te drukken, maar door ze eraf te hakken. Dat maakt deze verklaring erg onwaarschijnlijk.