Waar komt de uitdrukking iemands doopceel lichten vandaan en wat betekent het?

Iemands doopceel lichten betekent dat je nagaat wat iemand in het verleden heeft gedaan. Vaak wordt er ook mee bedoeld dat je daarna alles wat je te weten bent gekomen (vooral de ongunstige zaken) verder vertelt.

Een doopceel was een officieel document dat weergaf dat de genoemde persoon op een bepaalde dag was gedoopt. Aangezien vroeger vrijwel iedereen gedoopt werd, was de (of: het) doopceel te vergelijken met de huidige geboorteakte. Doopceel is een samenstelling van doop en ceel (ook: cedel en cedul). Een ceel is een schriftelijk bewijsstuk. Het woord gaat terug op het middeleeuws Latijnse woord cedula, een nevenvorm van schedula ('blaadje papier').

Lichten wordt in iemands doopceel lichten gebruikt in de betekenis 'een (kopie van een) officieel document aanvragen'. Dit werkwoord komt ook voor in bijvoorbeeld een vonnis lichten en een akte van geboorte lichten, waarmee bedoeld wordt dat er een authentieke ('rechtsgeldige') kopie daarvan wordt verstrekt.