Waar komt de zegswijze iemand te grazen nemen vandaan?

Iemand te grazen nemen heeft verschillende betekenissen. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) noemt 'iemand voor de gek houden', 'iemand bedriegen', 'iemand te pakken nemen' en 'iemand lichamelijk letsel toebrengen'. Ook kan het 'iemand mores leren', 'iemand een verlies toebrengen' en 'een grap met iemand uithalen' betekenen.

Deze zegswijze gaat terug op een grap of spelletje waarbij iemand onverhoeds onder het gemaaide gras werd bedolven. F.A. Stoett vermeldt: "Onder grazen moet men in eigenlijke zin verstaan iemand in het hooiland onder 't afgemaaide gras bedelven (...)."

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft bij grazen het volgende citaat: "Een paar andere wilde vermaken (...) natuurlijk nu ook al lang uit de mode, zijn 't grazen en 't hooien. 't Gras en 't hooi vervingen hier 't zand (van het 'met zand zouten')."

Kennelijk werden er vroeger ook wel mensen bij wijze van grap onder het hooi bedolven. Bij zouten vermeldt het WNT iemand in of met zand zouten, wat wilde zeggen: "iemand bij wijze van speelsch vermaak inwrijven met zand".