Waar komt de uitdrukking iemand niet kunnen luchten of zien vandaan? 

Iemand niet kunnen luchten of zien betekent dat je iemand een vreselijke persoon vindt. Ook de verkorte vorm iemand niet kunnen luchten komt geregeld voor.

Luchten is hier een werkwoord dat 'ruiken' betekent; het is al lange tijd verouderd. Letterlijk wil iemand niet kunnen luchten of zien dus zeggen dat je iemand zó verschrikkelijk vindt dat je het zelfs niet kunt verdragen hem te ruiken of te zien. Je wilt deze persoon dus eigenlijk niet in je nabijheid hebben.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt dat iemand niet kunnen luchten of zien al in het Middelnederlands voorkwam, ook al in de betekenissen 'iemands tegenwoordigheid niet kunnen verdragen', 'iemand onuitstaanbaar vinden, een afkeer van iemand hebben'.

Een vergelijkbare uitdrukking is iemand niet kunnen uitstaan. Niet kunnen uitstaan betekent hier 'niet kunnen verdragen'.

Ook heel gebruikelijk is een hekel aan iemand hebben (of zelfs: een gloeiende hekel aan iemand hebben). De herkomst van hekel in deze uitdrukking is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het terug op het Duitse woord Ekel ('afschuw'). (Zie ook: iemand over de hekel halen.)