Waar komt iemand links laten liggen vandaan en wat betekent het?

Iemand links laten liggen betekent ‘iemand negeren, je doelbewust niet met iemand bemoeien, geen aandacht aan hem/haar schenken’. Je kunt ook iets links laten liggen. In dat geval bedoel je vaak dat je er geen aandacht aan schenkt omdat je er niet in geïnteresseerd bent.

Links (‘aan de linkerkant’) heeft in deze uitdrukking een negatieve betekenis. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vergelijkt het met het Latijnse woord sinister, dat ‘links’ betekende, maar al in het Latijn ook ‘verkeerd, immoreel, slecht’. In het Nederlands is sinister in de betekenis ‘onheilspellend, duister, griezelig’ terechtgekomen

Iemand/iets links laten liggen betekende oorspronkelijk dat je iets wat zich aan de ‘verkeerde’ kant bevindt, namelijk de linkerkant, vermijdt.

Links = ‘lomp’

Links betekende oorspronkelijk ‘onhandig, lomp’. Dat kwam doordat men rechtshandigheid als ‘gewoon’ (en dus goed) beschouwde. F.A. Stoett vermeldt de uitdrukking niet links zijn (‘niet dom zijn’, ‘slim/gevat zijn’). In het Woordenboek der Nederlandsche Taal staan de uitdrukkingen rechts en links zijn en aan weerszijden rechts zijn, die allebei ‘met beide handen even sterk zijn’ betekenden en van daaruit ‘van alle markten thuis zijn’. Daartegenover staat met twee linkerhanden geboren zijn of twee linkerhanden hebben (‘zeer onhandig zijn’).

Links = ‘progressief’

Links heeft ook de betekenis ‘progressief, sociale hervormingen nastrevend’. Die is ontstaan in de achttiende eeuw in Frankrijk. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands gaan de politieke aanduidingen links en rechts terug op de Franse Nationale Assemblée van 1789, waar de edelen rechts van de voorzitter zaten en de derde stand (de burgerij) links. De aanduiding van deze posities kreeg al snel een politieke lading.