Waar komt de uitdrukking Hou je haaks! vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Hou je haaks! (of Houd je haaks!) wordt vaak ten afscheid gezegd. Het betekent ongeveer hetzelfde als ‘Het beste!’, ‘Hou je taai!’, ‘Hou je goed!’, ‘Houdoe!’

Haaks moet in deze uitdrukking waarschijnlijk tamelijk letterlijk worden opgevat. De uitdrukking betekende dan oorspronkelijk: ‘zorg dat je haaks blijft staan ten opzichte van het grondoppervlak’. ‘Zorg dat je rechtop blijft’, dus.

Haaks betekende oorspronkelijk ‘rechthoekig, in een (keurig) rechte hoek’, en vervolgens ‘in orde, goed’. De uitdrukking Hou je haaks! is volgens F.A. Stoett waarschijnlijk beïnvloed door een andere zegswijze: in de haak zijn (‘rechthoekig zijn’, en later: ‘in orde zijn’). De haak waar het in beide gevallen om gaat, is timmergereedschap: een winkelhaak.

In winkelhaak betekent winkel overigens ‘hoek’. Winkel is vermoedelijk verwant met wenken (oorspronkelijk: ‘een zijwaartse beweging maken’; ook wankel is ermee verwant). Winkel (‘hoek’) kreeg al rond 1300 de betekenis erbij die tegenwoordig het gewoonst is: ‘ruimte waar goederen worden verkocht’. Een winkel was oorspronkelijk een hoek(je) op straat of in een gebouw waar men zijn koopwaar uitstalde.