Waar komt de uitdrukking het vogeltje over het touwtje laten wippen vandaan en wat betekent het?

Het vogeltje over het touwtje laten wippen betekent  'je kans voorbij laten gaan', 'een goede gelegenheid voorbij laten gaan'.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt: "Hy heeft den vogel over het touw laten snappen (ontsnappen)." Het WNT legt uit dat deze uitdrukking teruggaat op het vangen van vogels: "Men denke bij dit spreekwoord aan het vinken- of ganzennet, ook wel touw geheeten." Aan het touw van zo'n net moest op precies het juiste moment getrokken worden, want anders ontsnapte de vogel. De vogel over het touw laten snappen werd later figuurlijk gebruikt in de algemene betekenis 'een gunstige gelegenheid ongebruikt laten voorbijgaan', en ook specifiek voor: 'zijn koopwaar verkopen voor een bod dat lager is dan een eerder bod'. De koopman had de gunstigste gelegenheid dus gemist, en moest genoegen nemen met een lagere prijs dan hij had kunnen krijgen.

Er waren vroeger meer varianten van deze uitdrukking in omloop: 'Hij heeft den vogel uit de kooi laten snappen' en 'Hij heeft den vogel over het touw (of: uit de kooi) laten snappen.'