Waar komt het uur U vandaan en wat betekent het?

Het uur U betekent ‘het uur van de waarheid’, ‘het moment waarop iets belangrijks gebeurt (na veel voorbereiding)’.

De uitdrukking het uur U is afkomstig uit de militaire wereld; de U is vermoedelijk een herhalende (en daarmee versterkende) aanduiding van uur. Een andere uitleg is dat U voor ‘ultimatum’ (‘laatste voorstel voordat er harde maatregelen volgen’) zou staan. Volgens de meeste naslagwerken is dit echter onwaarschijnlijk.

In het Frans en Engels kent men respectievelijk heure H en H-Hour, waarin de losse letter ook naar het woord voor ‘uur’ verwijst.

Het uur U is ook de titel van een lang gedicht van Martinus Nijhoff, dat een zekere militaire lading heeft en bovendien rond oorlogstijd (1936) is verschenen. Deze klassieker uit de Nederlandse letterkunde heeft de uitdrukking het uur U waarschijnlijk bij een groot publiek bekend gemaakt.

D-day

D-day (of D-dag) is waarschijnlijk net zo’n geval als het uur U, dus een aanduiding voor een dag waarop een belangrijke actie moet plaatsvinden. De bekendste D-day is zonder twijfel 6 juni 1944, de dag van de invasie van de geallieerden in Normandië. Later is wel beweerd dat het bij deze D-day zou gaan om een afkorting van ‘Decision Day’ of ‘Deliverance Day’.