Waar komt het spreekwoord 'Het sop is de kool niet waard' vandaan?

 

'Het sop is de kool niet waard' betekent dat iets niet de moeite is om je er druk over te maken: 'Stil nu maar, het sop is de kool niet waard.'

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal betekent sop hier “nat waarin men iets kookt of dat men verkrijgt door iets in water te koken, inzonderheid: vleeschnat”. Letterlijk betekent de uitdrukking: 'het sop (de 'jus') is niet goed genoeg om de kool erbij te doen', oftewel: de ingrediënten zijn te goed om te 'verspillen' aan het gerecht dat je maakt. Volgens Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen van Ter Laan komt eveneens de variant 'De kool is het sop niet waard' voor; Ter Laan noemt die “eigenlijk juister”. In deze variant is dus juist de kool het inferieure ingrediënt. Ook Stoett zegt in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden dat 'De kool is het sop niet waard' de oorspronkelijke vorm is: “de kool is het sop niet waard, dat men er opgiet”. De grote Van Dale neemt alleen 'Het sop is de kool niet waard' op; dat is inderdaad verreweg de gebruikelijkste vorm.

Vergelijk ook de uitdrukking iemand in zijn eigen sop gaar laten koken ('geen zin meer hebben om aandacht aan iemand te besteden'). Ook hier betekent sop 'kookvocht'.