Waar komt de uitdrukking het roerend eens zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als mensen het roerend eens zijn, wil dat zeggen dat ze het helemaal met elkaar eens zijn; ze kunnen zich helemaal vinden in elkaars standpunten.

Roerend betekent hier volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) oorspronkelijk "op een wijze die het hart, het gemoed ontroert, verteedert, aandoet of treft". Roerend is afgeleid van het werkwoord roeren in de betekenis 'ontroeren'.

Volgens het WNT is het roerend eens zijn een ironische zegswijze; je bent immers zelden écht ontroerd als je het met iemand eens bent. Die ironie wordt nu echter niet meer gevoeld. Het roerend eens zijn betekent nu gewoon 'het helemaal eens zijn'.