Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George’s boek of George’ boek?

Dat hangt af van de uitspraak. George kan op verschillende manieren worden uitgesproken:

  • als [dzjo(r)dzj], [zjorzj], of [sjors]; dan is George’ boek juist;
  • als [dzjo(r)dzjuh], [zjorzjuh] of [geeorge] (Duitse uitspraak); dan is Georges boek juist.

De slotklank van een naam is dus bepalend voor de schrijfwijze van de bezitsvorm. Dit zijn de regels.

Hoofdregel

Schrijf de bezits-s direct aan de naam vast.

  • Jans dochter, Esthers verjaardag, Jennifers huis, Mahirs fiets, Robs baan, Freuds theorie, Sneijders vrije trap
  • Annies kapsalon, Loulous onderzoek, Hannahs brommer, Renées zwangerschap, Van Persies doelpunt, Komrijs poëzie
  • Oranjes tactiekRuttes regering

Uitzonderingen

  • Eindigt de naam op een lange (vrije) klinker (aa, ee, ie, oo, uu) die als één letter geschreven wordt (a, e, i/y, o, u), dan is er een apostrof nodig om een verkeerde uitspraak te voorkomen: Afra's fiets, Petra's huisdieren, Antigone's roem, Penelope's antwoord, Crusoë's dagboekAnni's analyse, Otto's recept, Ebru's column, Elly's overuren, Amy's huis. Dit geldt niet voor de é en de toonloze e: Renés verdwijning, Ankes kat, Jelles schoenen.
  • Een afgekorte naam krijgt een apostrof voor de s: JP’s flat, A.F.Th.’ boek, Q’s rol in de film
  • De bezits-s wordt vervangen door een apostrof bij woorden die op een sisklank eindigen: Truus’ gast, Inez’ auto, Perez’ analyse. Het begrip ‘sisklank’ is tamelijk rekbaar: niet alleen de s en de z vallen eronder, maar ook de x en alle letters of lettercombinaties die als s, sj, tsj, zj of dzj worden uitgesproken: Alex’ vriendin, Barentsz’ pooltocht, Maurice’ fiets, Bush’ vader, Ivic’ auto.

Apostrof + s

In de praktijk wordt ook bij namen die op een medeklinker, een ‘doffe’ e, of een ie, oe enz. eindigen, vaak een apostrof geschreven: Ben’s sollicitatie, Ad’s vergadering, Step’s verslag, Van Dale’s woordenboeken, Anneke’s huis, Van Persie’s doelpunt, Oranje’s tactiekLoulou’s onderzoek. Deze schrijfwijze is iets duidelijker: in bijvoorbeeld Loulou’s komt de eigennaam Loulou beter uit dan in Loulous. Volgens onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is in deze gevallen de schrijfwijze met apostrof prima, maar volgens de officiële spelling is de apostrof hier niet toegestaan.