Moeten de woorden gemeente, provincie, waterschap en stadhuis  in de volgende zinnen met een hoofdletter worden geschreven?
- 'Hij werkt bij de gemeente Gouda, in dat beroemde stadhuis.'
- 'Hij werkte eerst voor de provincie Overijssel, en nu voor waterschap De Dommel.'

Nee. De woorden gemeente, provincie, waterschap en stadhuis krijgen een kleine letter.

Woorden als gemeente, provincie en waterschap zijn geen eigennamen maar soortaanduidingen: aanduidingen van een bepaald soort instellingen. Daarachter volgt de eigennaam van de stad, de provincie of het waterschap: gemeente Gouda, provincie Overijssel, waterschap De Dommel. Een vergelijkbaar geval is het koninkrijk België of de staat Florida. Alleen als 'rechtspersoon' in wetteksten is Gemeente of Provincie met een hoofdletter goed te verdedigen.

Ook in bijvoorbeeld 'De gemeente heeft besloten het museum te verplaatsen' en 'U kunt een verzoek indienen bij de provincie' zijn alleen kleine letters juist. 'Gemeente' en 'provincie' verwijzen hier weliswaar naar één specifieke gemeente/provincie, maar toch gelden deze woorden ook hier niet als eigennaam.

Ook stadhuis is doorgaans een soortnaam en geen eigennaam. Een hoofdletter is bij stadhuis, gemeentehuis en raadhuis daarom niet gebruikelijk. Alleen wanneer een concreet gebouw de officiële naam Stadhuis of Raadhuis draagt, is een hoofdletter te verdedigen — maar dat zegt niets over de functie ervan. Het Oude Raadhuis kan (inmiddels) bijvoorbeeld de naam van een restaurant zijn, en Het Stadhuis de aanduiding van een bepaald architectonisch interessant gebouw (waarbij het er niet toe doet of het nog als stadhuis fungeert).