Zijn de woorden gemeente, provincie en stadhuis in de volgende zin goed geschreven: met een kleine letter?
- ‘Hij werkt nu bij de gemeente Gouda, in dat beroemde stadhuis, nadat hij jarenlang voor de provincie Overijssel heeft gewerkt.’

Ja, gemeente, provincie en stadhuis krijgen een kleine letter.

Gemeente en provincie

Gemeente en provincie zijn geen eigennamen maar soortaanduidingen: aanduidingen van een bepaald soort instellingen. Daarachter volgt de eigennaam van de gemeente of de provincie: gemeente Gouda, provincie Overijssel. Vergelijkbare gevallen zijn het koninkrijk België en de staat Florida. Alleen als ‘rechtspersoon’ in wetteksten is Gemeente of Provincie met een hoofdletter goed te verdedigen.

Ook in bijvoorbeeld ‘De gemeente heeft besloten het museum te verplaatsen’ en ‘U kunt een verzoek indienen bij de provincie’ zijn de kleine letters juist. Gemeente en provincie verwijzen hier weliswaar naar één specifieke gemeente/provincie, maar toch gelden deze woorden dan nog steeds niet als eigennaam.

Stadhuis

Stadhuis is doorgaans een soortnaam en geen eigennaam. Een hoofdletter is bij stadhuis, gemeentehuis en raadhuis daarom niet gebruikelijk. Alleen wanneer een concreet gebouw de officiële naam Stadhuis of Raadhuis draagt, is een hoofdletter te verdedigen - maar dat zegt niets over de functie ervan. Het Oude Raadhuis kan (inmiddels) bijvoorbeeld de naam van een restaurant zijn en met Het Stadhuis kan een bepaald architectonisch interessant gebouw bedoeld zijn (waarbij het er niet toe doet of het nog als stadhuis fungeert).