Waar komt geen sjoege geven vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Geen sjoege geven betekent 'niet reageren', 'ergens niet op ingaan', 'je stilhouden'. Bijvoorbeeld in: 'Ik zag Esmée lopen in de stad en riep haar, maar ze gaf geen sjoege' en 'Hij probeerde het gesprek op loonsverhoging te krijgen, maar zijn leidinggevende gaf geen sjoege.' Je kunt ook geen sjoege krijgen: 'Ik begon voorzichtig over loonsverhoging, maar ik kreeg geen sjoege.'

Sjoege is een woord uit het Bargoens, de vroegere geheimtaal van dieven en landlopers. Het is volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands waarschijnlijk ontleend aan het Jiddische sjoewe. Sjoewe geven betekende 'antwoord geven'. Hoe sjoege aan zijn g-klank is gekomen, is onduidelijk. Mogelijk heeft men gedacht aan mesjogge ('gek, krankzinnig') en sjoege daaraan aangepast.

Er bestaan nog meer uitdrukkingen met sjoegeErgens geen sjoege van hebben betekent 'ergens niets van afweten', 'ergens geen verstand van hebben'. Met sjoege nemen wordt bedoeld 'de zaak bekijken, nadenken'.