Waar komt de uitdrukking geen rooie cent hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als je geen rooie cent hebt, heb je helemaal niets. Je bent blut, je hebt geen cent te makken.

Er zijn verschillende varianten van deze uitdrukking in omloop: geen koperen cent hebben, geen roodkoperen cent hebben, geen rooie rotcent hebben, geen halve cent hebben en kortweg geen cent hebben. De versterkende toevoeging rooie en roodkoperen slaan op het (rood)koper waaruit de munt met de waarde van een cent - eenhonderdste van een gulden - vanaf 1817 geslagen werd. Vroeger bestond er ook een munt met de waarde van een halve cent. 

In 1877 verdween ‘de rooie cent’, om plaats te maken voor (meer roodbruine) bronzen muntjes. In de uitdrukking geen rooie cent hebben is hij echter blijven bestaan. De bronzen centen werden tot 1980 geslagen. Sinds 2002 hebben we de eurocent.

De combinatie geen cent komt in meer uitdrukkingen voor. Vaak slaat cent dan niet meer op geld. Geen cent is in die gevallen verwant met bijvoorbeeld geen bal, geen sikkepit en geen donder. Het kan me geen cent schelen, hij deugt voor geen cent en ik vertrouw hem voor geen cent komen nog steeds voor.