Waar komt de zegswijze geen knip voor de neus waard zijn vandaan?

Geen knip voor de neus waard zijn betekent 'heel weinig (helemaal niets) waard zijn', 'nergens voor deugen'.

Knip staat hier voor vingerknip, een handgebaar dat je maakt met je duim en een vingertop. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) maakte men vroeger een knip tegen iemands neus als teken van spot of voor straf. Als je zelfs geen knip voor de neus waard bent, ben je niets waard.

F.A. Stoett vermeldt dat een soortgelijke uitdrukking al te vinden is bij Athenaeus, een Griekse schrijver die rond 200 na Christus leefde. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft citaten uit de achttiende eeuw met geen knip waard zijn, de oudst bekende versie van deze zegswijze. Voor de neus is een latere toevoeging.