Waar komt de uitdrukking ergens met de pet naar gooien vandaan en wat betekent het?

Ergens met de pet naar gooien betekent 'slecht werk afleveren', 'geen moeite doen', 'je ergens met een jantje-van-leiden vanaf maken'.

De herkomst van deze uitdrukking is helaas niet duidelijk. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) oppert dat het misschien oorspronkelijk een verwijzing is naar een 'jongenssport' van vroeger: proberen een vlinder te vangen door er met je pet naar te gooien. Dat mislukte natuurlijk vaak, en zo kon met je pet ernaar gooien de betekenis 'iets slecht doen, geen moeite willen doen' krijgen.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal citeert de schrijver Frederik van Eeden (1860-1932): "Wij kunnen nooit de Waarheid zeggen met onze woorden. (...) Het eenige wat wij doen is, min of meer in het wilde, woorden te mikken naar een verwijderde réaliteit, zooals jongens hun petten gooien naar vlinders, in onhandig pogen hen zóó te vangen."