Waar komt ergens een lans voor breken vandaan?

Ergens een lans voor breken betekent 'iets verdedigen', 'iets aanprijzen'. Je kunt ook voor iemand een lans breken; dat betekent dat je voor iemand opkomt of hem/haar verdedigt.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat deze uitdrukking teruggaat op de Middeleeuwen. Als ridders een lans voor iemand braken, dan betekende dit dat zij voor die persoon vochten in een steekspel (tijdens een toernooi). Ook volgens F.A. Stoett komt een lans breken uit het ridderwezen; een lans voor iemand breken betekende aanvankelijk 'voor die persoon in het strijdperk treden'.

Deze zegswijze komt in veel talen voor, bijvoorbeeld: für jemanden/etwas eine Lanze brechen/einlegen (Duits), rompre des lances pour quelqu'un(e) (Frans), to break a lance for someone/something (Engels) en spezzare una lancia a/in favore di qualcuno/qualcosa (Italiaans).