Waar komt een waslijst in bijvoorbeeld een waslijst aan vragen vandaan en wat betekent het? 

Een waslijst betekent ‘een lange lijst’, ‘een heleboel’. Als iemand een waslijst aan vragen heeft, betekent dat dus dat hij of zij heel veel vragen stelt.

Een waslijst is een lijst waarop vroeger werd bijgehouden hoeveel stuks vuil wasgoed naar het ‘washuis’ (de wasserij) werden gestuurd. De was doen was vroeger - voordat er wasmachines waren - een grote en zware klus, die vaak werd uitbesteed. Niet alleen door instellingen (zoals ziekenhuizen en weeshuizen), maar ook door rijkere particulieren. De waslijst was een hulpmiddel voor de eigenaar van het wasgoed. Met die lijst hield hij of zij bij of alle naar de wasserij gestuurde hemden, borstrokken, onderbroeken, lakens, enz. na het wassen ook weer netjes werden teruggebracht. In het Gorcums Museum is een oude waslijst van een weeshuis te zien: een houten plank waarop allerlei wasgoed staat vermeld; daarachter kon de eigenaar noteren hoeveel stuks van elk soort wasgoed naar het washuis waren gegaan.

Omdat de waslijst vaak lang was, kreeg het woord de figuurlijke betekenis ‘lange lijst‘, ‘lange opsomming’. Deze figuurlijke betekenis vermeldt Van Dale voor het eerst in de zevende druk (1950), maar ze was al veel eerder in gebruik. In een krant uit 1830 werd gesproken van “eene heele waschlijst van ministeriële zonden”.